DDC 428
Tác giả CN Feak, Christine B
Nhan đề Telling a research story : writing a literature review / Christine B. Feak, John M. Swales
Thông tin xuất bản Ann Arbor, Mich : University of Michigan Press, 2009
Mô tả vật lý 98p. : ill ; 23cm
Tùng thư The Michigan series in English for academic & professional purposes
Phụ chú Volume 2 of the revised and expanded edition of English in Today's Research World
Thuật ngữ chủ đề Academic writing
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Học thuật
Tác giả(bs) CN Swales, John M.
Địa chỉ 100Kho Mượn(2): 103057622-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00140975
0021
0049388F23F-2F48-4B5D-B34F-630C59240721
005202310091443
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9780472033362|cđ
039|y20231009144308|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aeng
044 |axxu
08204|a428|bF200A
10010|aFeak, Christine B
24510|aTelling a research story : |bwriting a literature review / |cChristine B. Feak, John M. Swales
260 |aAnn Arbor, Mich : |bUniversity of Michigan Press, |c2009
300 |a98p. : |bill ; |c23cm
490 |aThe Michigan series in English for academic & professional purposes
500 |aVolume 2 of the revised and expanded edition of English in Today's Research World
504 |aIncludes bibliographical references (p. 97-98)
650 |aAcademic writing
653 |aNgôn ngữ Anh
653 |aEnglish language
653 |aHọc thuật
70010|aSwales, John M.
852|a100|bKho Mượn|j(2): 103057622-3
890|a2|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103057622 Kho Mượn 428 F200A Sách 1
2 103057623 Kho Mượn 428 F200A Sách 2