DDC 401
Tác giả CN Austin, J. L
Nhan đề How to do things with words / J. L. Austin ; J. O. Urmson and Marina Sbisà
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Cambridge : Harvard University Press, 1975
Mô tả vật lý 168p. ; 20cm
Phụ chú Includes index
Từ khóa tự do Language
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Philosophy
Từ khóa tự do Từ vựng
Tác giả(bs) CN Sbisà, Marina
Tác giả(bs) CN Urmson, J. O.
Địa chỉ 100Kho Mượn(2): 103057620-1
00000000nam#a2200000ui#4500
00140974
0021
0045C311847-10D7-46A0-A5D0-A778BEEEF800
005202310091040
008081223s1975 vm| vie
0091 0
020 |a9780674411524|cđ
039|y20231009104030|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aeng
044 |axxu
08204|a401|b111S
10010|aAustin, J. L
24510|aHow to do things with words / |cJ. L. Austin ; J. O. Urmson and Marina Sbisà
250 |a2nd ed.
260 |aCambridge : |bHarvard University Press, |c1975
300 |a168p. ; |c20cm
500 |aIncludes index
653 |aLanguage
653 |aNgôn ngữ
653 |aPhilosophy
653 |aTừ vựng
70010|aSbisà, Marina
70010|aUrmson, J. O.
852|a100|bKho Mượn|j(2): 103057620-1
890|a2|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103057620 Kho Mượn 401 111S Sách 1
2 103057621 Kho Mượn 401 111S Sách 2