DDC 418.02
Tác giả CN House, Juliane
Nhan đề Translation quality assessment : past and present / Juliane House
Thông tin xuất bản Oxon, England ; New York : Routledge, 2015
Mô tả vật lý vii, 160 p. ; 24cm
Tóm tắt Đánh giá chất lượng dịch thuật dựa trên bối cảnh văn hóa - xã hội có liên quan đến vấn đề giao tiếp liên văn hóa, toàn cầu hóa, ngữ liệu, tâm lí học và ngôn ngữ học thần kinh
Từ khóa tự do Phiên dịch
Từ khóa tự do Biên dịch
Từ khóa tự do Dịch thuật
Địa chỉ 100Kho Mượn(2): 103057618-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00140973
0021
00401B61280-F63E-4189-9740-B294BDE02B72
005202310091542
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9781138795488|cđ
039|a20231009154218|bhanhttm|y20231009103750|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aEng
044 |axxu
08204|a418.02|bH400U
10010|aHouse, Juliane
24510|aTranslation quality assessment : |bpast and present / |cJuliane House
260 |aOxon, England ; New York : |bRoutledge, |c2015
300 |avii, 160 p. ; |c24cm
504 |aBibliography note: Includes bibliographical references (pages 144-152) and index
520 |aĐánh giá chất lượng dịch thuật dựa trên bối cảnh văn hóa - xã hội có liên quan đến vấn đề giao tiếp liên văn hóa, toàn cầu hóa, ngữ liệu, tâm lí học và ngôn ngữ học thần kinh
653 |aPhiên dịch
653 |aBiên dịch
653 |aDịch thuật
852|a100|bKho Mượn|j(2): 103057618-9
890|a2|b0|c0|d0
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103057618 Kho Mượn 418.02 H400U Sách 1
2 103057619 Kho Mượn 418.02 H400U Sách 2