DDC 428
Tác giả CN Swick, Edward
Nhan đề English sentence builder / Ed Swick
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Chicago : McGraw-Hill,2018
Mô tả vật lý 2018p. ; 28cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Grammar
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Sentences
Từ khóa tự do Câu
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Địa chỉ 100Kho Mượn(2): 103057608-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00140968
0021
0048F08D1EA-3610-4A67-A1CF-F2638B2786FB
005202310090948
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9781260019230|cđ
039|y20231009094816|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aeng
044 |axxu
08204|a428|bSW30C
10010|aSwick, Edward
24510|aEnglish sentence builder / |cEd Swick
250 |a2nd ed.
260 |aChicago : |bMcGraw-Hill,|c2018
300 |a2018p. ; |c28cm
653 |aNgôn ngữ Anh
653 |aGrammar
653 |aEnglish language
653 |aSentences
653|aCâu
653|aNgữ pháp
852|a100|bKho Mượn|j(2): 103057608-9
890|a2|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103057608 Kho Mượn 428 SW30C Sách 1
2 103057609 Kho Mượn 428 SW30C Sách 2