DDC 428.240712
Tác giả CN Brook-Hart, Guy
Nhan đề Complete IELTS : Bands 4-5 : Student's book with answers / Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2012
Mô tả vật lý 198p. : ill. ; 27cm + 01 CD- ROM and 02 Class Audion CDs
Tùng thư Cambridge English
Phụ chú Student's book pack (01 CD- ROM and 02 Class Audion CDs) ở 2 đầu mục đầu tiên; 2 đầu mục sau chỉ có 01 Class Audion CDs
Tóm tắt Là cuốn giáo trình tiếng Anh cung cấp cho người học các kĩ năng cần thiết, các câu hỏi, ngữ pháp và từ vựng quan trọng để đạt tiếng Anh trung cấp (CEF) cấp độ B1
Từ khóa tự do Kì thi
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do IELTS
Tác giả(bs) CN Jakeman, Vanessa
Địa chỉ 100Kho Mượn(4): 103057562-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00140949
0025
0047B0576F0-1B95-4FA0-8ECE-D5840D0BE42A
005202310051546
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9780521179607|cđ
039|a20231005154609|bhanhttm|c20231005152503|dhanhttm|y20231005151618|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aEng
044 |axxu
08204|a428.240712|bBR400O
10010|aBrook-Hart, Guy
24510|aComplete IELTS : |bBands 4-5 : Student's book with answers / |c Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2012
300 |a198p. : |bill. ; |c27cm|e01 CD- ROM and 02 Class Audion CDs
490 |aCambridge English
500|aStudent's book pack (01 CD- ROM and 02 Class Audion CDs) ở 2 đầu mục đầu tiên; 2 đầu mục sau chỉ có 01 Class Audion CDs
520 |aLà cuốn giáo trình tiếng Anh cung cấp cho người học các kĩ năng cần thiết, các câu hỏi, ngữ pháp và từ vựng quan trọng để đạt tiếng Anh trung cấp (CEF) cấp độ B1
653 |aKì thi
653 |aTiếng Anh
653 |aGiáo trình
653 |aIELTS
70010|aJakeman, Vanessa
852|a100|bKho Mượn|j(4): 103057562-5
890|a4|b0|c0|d0
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103057563 Kho Mượn 428.24076 BR400O Sách 2
2 103057564 Kho Mượn 428.24076 BR400O Sách 3
3 103057565 Kho Mượn 428.24076 BR400O Sách 4
4 103057562 Kho Mượn 428.24076 BR400O Sách 1