• Sách tham khảo
  • 352.209597 V115TH
    Tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực :
DDC 352.209597
Tác giả CN Văn, Tất Thu
Nhan đề Tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Văn Tất Thu
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc Gia - Sự thật, 2013
Mô tả vật lý 286tr. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Nội Vụ. Viện Khoa học Tổ chức nhà nước
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Kinh nghiệm các nước và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực trạng tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở nước ta. Mô hình tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và các giải pháp tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Bộ máy hành chính
Từ khóa tự do Quản lí
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021489-90
00000000nam#a2200000ui#4500
00140844
0021
004B677CA25-66D0-4F42-A970-C457DC138E1B
005202309211439
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9786045700358|c65.000đ
039|y20230921143916|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |aVm
08204|a352.209597|bV115TH
10010|aVăn, Tất Thu
24510|aTổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực : |bSách chuyên khảo / |cPGS. TS. Văn Tất Thu
260 |aH. : |bChính trị Quốc Gia - Sự thật, |c2013
300 |a286tr. ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Bộ Nội Vụ. Viện Khoa học Tổ chức nhà nước
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Kinh nghiệm các nước và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực trạng tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở nước ta. Mô hình tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và các giải pháp tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực
653 |aSách chuyên khảo
653 |aTổ chức
653 |aBộ máy hành chính
653 |aQuản lí
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021489-90
890|a2|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021489 Kho đọc 352.209597 V115TH Sách 1
2 101021490 Kho đọc 352.209597 V115TH Sách 2