• Khoá luận
  • 895.922334 NG527A
    Hình tượng con người lưu lạc trong Tuyển văn Nguyễn Một :
DDC 895.922334
Tác giả CN Nguyễn, Phương Anh
Nhan đề Hình tượng con người lưu lạc trong Tuyển văn Nguyễn Một : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Phương Anh ; TS. Mai Thị Hồng Tuyết (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 61tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Khái quát về hình tượng con người lưu lạc trong văn học và trong sáng tác của Nguyễn Một; Biểu hiện, ý nghĩa và phương thức xây dựng hình tượng con người lưu lạc trong Tuyển văn Nguyễn Một
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Hồng Tuyết
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140843
0026
004077ACF64-5A4E-4F25-9F46-ACC8412C39AB
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230913100026|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a895.922334|bNG527A
10010|aNguyễn, Phương Anh
24510|aHình tượng con người lưu lạc trong Tuyển văn Nguyễn Một : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Phương Anh ; TS. Mai Thị Hồng Tuyết (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a61tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Lí luận văn học
504|aTài liệu tham khảo : cuối chính văn
520|aKhái quát về hình tượng con người lưu lạc trong văn học và trong sáng tác của Nguyễn Một; Biểu hiện, ý nghĩa và phương thức xây dựng hình tượng con người lưu lạc trong Tuyển văn Nguyễn Một
60010|aNguyễn, Một
653|aTruyện ngắn
653|aNghiên cứu văn học
653|aVăn học hiện đại
653|aViệt Nam
691|aLí luận văn học
70010|aMai, Thị Hồng Tuyết|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d20
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào