• Khoá luận
  • 807.1 PH104A
    Dạy học nói và nghe “Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội” cho học sinh lớp 10 :
DDC 807.1
Tác giả CN Phạm, Thị Trung Anh
Nhan đề Dạy học nói và nghe “Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội” cho học sinh lớp 10 : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Trung Anh ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 47tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Tìm ra được cách thức tổ chức dạy học nói và nghe “Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội” để từ đó nâng cao hiệu quả, tạo hứng thú cho người học
Từ khóa tự do Văn nghị luận
Từ khóa tự do Thuyết trình
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Thảo luận
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phạm, Kiều Anh
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140841
0026
004840AA141-CC64-42C5-805B-F9D621D7A998
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230913093958|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a807.1|bPH104A
10010|aPhạm, Thị Trung Anh
24510|aDạy học nói và nghe “Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội” cho học sinh lớp 10 : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cPhạm Thị Trung Anh ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a47tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Ngữ văn
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|a Tìm ra được cách thức tổ chức dạy học nói và nghe “Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội” để từ đó nâng cao hiệu quả, tạo hứng thú cho người học
653|aVăn nghị luận
653|aThuyết trình
653|aLớp 10
653|aThảo luận
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
70010|aPhạm, Kiều Anh|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d24
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào