• Khoá luận
  • 807.1 Đ312GI
    Rèn kĩ năng đọc hiểu thể loại kí trong dạy học văn bản Mãi mãi tuổi 20 :
DDC 807.1
Tác giả CN Đinh, Thị Hương Giang
Nhan đề Rèn kĩ năng đọc hiểu thể loại kí trong dạy học văn bản Mãi mãi tuổi 20 : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Đinh Thị Hương Giang ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 53tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Hướng tới việc rèn luyện và nâng cao kĩ năng đọc văn bản thông tin mà cụ thể là văn bản nhật kí để giúp HS biết đọc đúng hiểu đúng và biết vận dụng kĩ năng đọc kiểu văn bản này
Từ khóa tự do Nhật kí
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phạm, Kiều Anh
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140839
0026
0048CD3CE80-695E-4E1D-9F4A-51BEB24AC9E1
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230913093957|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a807.1|bĐ312GI
10010|aĐinh, Thị Hương Giang
24510|aRèn kĩ năng đọc hiểu thể loại kí trong dạy học văn bản Mãi mãi tuổi 20 : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cĐinh Thị Hương Giang ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a53tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Ngữ văn
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aHướng tới việc rèn luyện và nâng cao kĩ năng đọc văn bản thông tin mà cụ thể là văn bản nhật kí để giúp HS biết đọc đúng hiểu đúng và biết vận dụng kĩ năng đọc kiểu văn bản này
653|aNhật kí
653|aĐọc hiểu
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
70010|aPhạm, Kiều Anh|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d9
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào