• Khoá luận
  • 807.1 B510O
    Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Ngữ văn 10- Bộ sách cánh diều) :
DDC 807.1
Tác giả CN Bùi, Đình Oanh
Nhan đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Ngữ văn 10- Bộ sách cánh diều) : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Bùi Đình Oanh ; ThS. Nguyễn Thị Mai Hương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 63tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Phát triển năng lực ứng dụng CNTT vào thiết kế sơ đồ tư duy bài học nhằm phụ vụ mục đích học tập
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mai Hương
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140835
0026
004EF53ADBD-00CC-4174-8BE9-B5ECE8611C7B
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230913093955|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a807.1|bB510O
10010|aBùi, Đình Oanh
24510|aỨng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Ngữ văn 10- Bộ sách cánh diều) : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cBùi Đình Oanh ; ThS. Nguyễn Thị Mai Hương (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a63tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Ngữ văn
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aPhát triển năng lực ứng dụng CNTT vào thiết kế sơ đồ tư duy bài học nhằm phụ vụ mục đích học tập
653|aTruyện ngắn
653|aĐọc hiểu
653|aCông nghệ thông tin
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
70010|aNguyễn, Thị Mai Hương|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d17
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào