• Khoá luận
  • 807.1 Đ312V
    Rèn kĩ năng viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội :
DDC 807.1
Tác giả CN Đinh, Thị Vân
Nhan đề Rèn kĩ năng viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Đinh Thị Vân ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
Mô tả vật lý 47tr. : bảng ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
Tóm tắt Trên cơ sở lí luận về văn bản nghị luận xã hội, đề xuất một số biện pháp vận dụng vào việc rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội dựa vào những tri thức, kĩ năng được triển khai trong SGK Ngữ văn 10
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Từ khóa tự do Văn nghị luận
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phạm, Kiều Anh
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00140834
0026
004F538E7B3-F190-4CEE-9FB9-BFF2281AB064
008 2023 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230913093955|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a807.1|bĐ312V
10010|aĐinh, Thị Vân
24510|aRèn kĩ năng viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học / |cĐinh Thị Vân ; TS. Phạm Kiều Anh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2023
300|a47tr. : |bbảng ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ văn
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Ngữ văn
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aTrên cơ sở lí luận về văn bản nghị luận xã hội, đề xuất một số biện pháp vận dụng vào việc rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội dựa vào những tri thức, kĩ năng được triển khai trong SGK Ngữ văn 10
653|aKĩ năng viết
653|aVăn nghị luận
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Ngữ văn
70010|aPhạm, Kiều Anh|ehướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d17
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào