DDC 515.076
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán cao cấp.Tập 3,Phép tính giải tích nhiều biến số /Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 8
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2006
Mô tả vật lý 499tr. ;20cm
Tóm tắt Các bài tập về hàm số nhiều biến số. Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học. Phương trình vi phân...
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Giải tích toán học
Từ khóa tự do Hàm nhiều biến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD09541-5
Địa chỉ 100Kho Mượn(15): KM05462-76
00000846nam a2200289 4500
0013954
0021
004TVSP2080003986
008080404s2006 vm| vie
0091 0
020|c25.600đ
039|a20210122192348|blibol55|y20080404110300|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a515.076|bNG527TR
10011|aNguyễn, Đình Trí
24510|aBài tập toán cao cấp.|nTập 3,|pPhép tính giải tích nhiều biến số /|cNguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250|aTái bản lần thứ 8
260|aH. :|bGiáo dục,|c2006
300|a499tr. ;|c20cm
520|aCác bài tập về hàm số nhiều biến số. Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học. Phương trình vi phân...
653|aToán học
653|aToán cao cấp
653|aGiải tích toán học
653|aHàm nhiều biến
70011|aNguyễn, Hồ Quỳnh
70011|aTạ, Văn Đĩnh
852|a100|bKho đọc|j(5): KD09541-5
852|a100|bKho Mượn|j(15): KM05462-76
890|a20|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD09541 Kho đọc 515.076 NG527TR Sách 1
2 KD09542 Kho đọc 515.076 NG527TR Sách 2
3 KD09543 Kho đọc 515.076 NG527TR Sách 3
4 KD09544 Kho đọc 515.076 NG527TR Sách 4
5 KD09545 Kho đọc 515.076 NG527TR Sách 5
6 KM05462 Kho Mượn 515.076 NG527TR Sách 6 Hạn trả:05-04-2024
7 KM05463 Kho Mượn 515.076 NG527TR Sách 7
8 KM05464 Kho Mượn 515.076 NG527TR Sách 8 Hạn trả:04-04-2024
9 KM05465 Kho Mượn 515.076 NG527TR Sách 9 Hạn trả:04-04-2024
10 KM05466 Kho Mượn 515.076 NG527TR Sách 10