• Sách tham khảo
  • 895.9223 H407GI
    Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX (1900 - 1932) :
DDC 895.9223
Tác giả CN Hoàng, Thị Thu Giang
Nhan đề Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX (1900 - 1932) : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Giang (ch.b), Bùi Thị Lan Hương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2023
Mô tả vật lý 151tr. ; 21cm
Tóm tắt Nghiên cứu nghệ thuật xây dựng truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX; nghệ thuật xây dựng cốt truyện và kết cấu truyện; ngôn từ, giọng điệu trong truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XXI
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Thế kỉ 20
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Lan Hương
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021485-6
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103057334-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00138291
0021
004F8947A2D-055F-4A48-B8A7-746E31B74EAB
005202305301054
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043947380|c86.000đ
039|y20230530105402|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a895.9223|bH407GI
100 |aHoàng, Thị Thu Giang
245 |aNghệ thuật trần thuật truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX (1900 - 1932) : |bSách chuyên khảo / |cHoàng Thị Thu Giang (ch.b), Bùi Thị Lan Hương
250 |aTái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung
260 |aH. : |bVăn học, |c2023
300 |a151tr. ; |c21cm
520 |aNghiên cứu nghệ thuật xây dựng truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX; nghệ thuật xây dựng cốt truyện và kết cấu truyện; ngôn từ, giọng điệu trong truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XXI
653 |aTruyện ngắn
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aVăn học hiện đại
653 |aThế kỉ 20
70010|aBùi, Thị Lan Hương
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021485-6
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103057334-6
890|a5|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021485 Kho đọc 895.9223 H407GI Sách 1
2 101021486 Kho đọc 895.9223 H407GI Sách 2
3 103057334 Kho Mượn 895.9223 H407GI Sách 3
4 103057335 Kho Mượn 895.9223 H407GI Sách 4
5 103057336 Kho Mượn 895.9223 H407GI Sách 5