• Sách tham khảo
  • 230.071 C101NG
    Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông /
DDC 230.071
Nhan đề Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông / Phạm Đức Quang,...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 292tr. ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn để xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức giai đoạn sau năm 2015 ở nước ta. Đưa ra các nguyên tắc, phương pháp xác định và cách thức vận dụng các phương pháp đó.
Từ khóa tự do Chủ đề
Từ khóa tự do Môn học
Từ khóa tự do Lĩnh vực học tập
Từ khóa tự do Mạch kiến thức
Tác giả(bs) CN Phạm, Đức Quang
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Luyến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hạnh
Tác giả(bs) CN Lê, Anh Tuấn
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021481-2
Địa chỉ 100Kho Mượn(2): 103056756-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00138257
0021
004D171C449-8FB5-45F0-BD95-CF52A52647F7
005202305091425
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|y20230509142541|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a230.071|bC101NG
24500|aCác nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông / |cPhạm Đức Quang,...
260 |aH. : |bĐại học Quốc Gia Hà Nội, |c2013
300 |a292tr. ; |c24cm
500 |aĐTTS ghi: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
520 |aKhái quát cơ sở lí luận và thực tiễn để xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức giai đoạn sau năm 2015 ở nước ta. Đưa ra các nguyên tắc, phương pháp xác định và cách thức vận dụng các phương pháp đó.
653 |aChủ đề
653 |aMôn học
653 |aLĩnh vực học tập
653 |aMạch kiến thức
70010|aPhạm, Đức Quang|ech.b.
70010|aPhan, Thị Luyến
70010|aNguyễn, Thị Hạnh
70010|aLê, Anh Tuấn
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021481-2
852|a100|bKho Mượn|j(2): 103056756-7
890|a4|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021481 Kho đọc 230.071 C101NG Sách 1
2 101021482 Kho đọc 230.071 C101NG Sách 2
3 103056756 Kho Mượn 230.071 C101NG Sách 3
4 103056757 Kho Mượn 230.071 C101NG Sách 4