DDC 370.9597
Tác giả CN Hoàng, Tụy
Nhan đề Xin được nói thẳng / Hoàng Tụy
Thông tin xuất bản H. : Thế giới ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 425tr. : ảnh ; 24cm
Tóm tắt Gồm những bài viết của Giáo sư Hoàng Tuỵ đã được đăng trên báo "Tia sáng" trong hơn 20 năm qua về thực trạng phát triển nền khoa học - giáo dục Việt Nam, cùng một số bài đánh giá của các nhà tri thức, bạn bè thân thiết dành cho ông: tiền lương, thật và giả; năm mới, chuyện cũ; phiếm luận về khuyết tật hệ thống...
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bài viết
Địa chỉ 100Kho đọc(1): 101021480
00000000nam#a2200000ui#4500
00138256
0021
0046F0A8444-5FDA-4B47-BF62-7B95876D4039
005202305091425
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047762095|c189.000đ
039|y20230509142516|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a370.9597|bH407T
10010|aHoàng, Tụy
24510|aXin được nói thẳng / |cHoàng Tụy
260 |aH. : |bThế giới ; Công ty Sách Omega Việt Nam, |c2019
300 |a425tr. : |bảnh ; |c24cm
504 |aPhụ lục: tr. 337-425
520 |aGồm những bài viết của Giáo sư Hoàng Tuỵ đã được đăng trên báo "Tia sáng" trong hơn 20 năm qua về thực trạng phát triển nền khoa học - giáo dục Việt Nam, cùng một số bài đánh giá của các nhà tri thức, bạn bè thân thiết dành cho ông: tiền lương, thật và giả; năm mới, chuyện cũ; phiếm luận về khuyết tật hệ thống...
653 |aGiáo dục học
653 |aViệt Nam
653 |aBài viết
852|a100|bKho đọc|j(1): 101021480
890|a1|b0|c0|d0
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021480 Kho đọc 370.9597 H407T Sách 1