• Luận văn
  • 372.21 TR121H
    Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng hệ thống video hướng dẫn học tập tại nhà cho trẻ 5 – 6 tuổi” :
DDC 372.21
Tác giả CN Trần, Thị Minh Hậu
Nhan đề Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng hệ thống video hướng dẫn học tập tại nhà cho trẻ 5 – 6 tuổi” : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Trần Thị Minh Hậu ; TS. An Biên Thùy (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 76tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng video hƣớng dẫn học ở nhà cho trẻ 5 - 6 tuổi tại Trường mầm non Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
Từ khóa tự do Video
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Thiết kế
Tác giả(bs) CN An, Biên Thùy
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003733
00000000nam a2200000 a 4500
00138205
0022
0044EFBDB40-B601-4165-BDE6-34494379F149
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091244|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.21|bTR121H
10000|aTrần, Thị Minh Hậu
24500|aỨng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng hệ thống video hướng dẫn học tập tại nhà cho trẻ 5 – 6 tuổi” : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |c Trần Thị Minh Hậu ; TS. An Biên Thùy (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a76tr. : |bminh họa ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục mầm non. 8 14 01 01
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aỨng dụng công nghệ thông tin để xây dựng video hƣớng dẫn học ở nhà cho trẻ 5 - 6 tuổi tại Trường mầm non Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
653|aVideo
653|aỨng dụng
653|aMầm non
653|aCông nghệ thông tin
653|aThiết kế
691|aGiáo dục mầm non
70010|aAn, Biên Thùy|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003733
890|a1|b0|c1|d7
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003733 Kho Luận văn 372.21 TR121H Luận án, luận văn 1