• Luận văn
  • 372.21 NG527H
    Phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non 5-6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện :
DDC 372.21
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hồng
Nhan đề Phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non 5-6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Hồng ; TS. Dương Thị Thúy Hằng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 87tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu thực trạng phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non 5 – 6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện ở trường mầm non Dương Xá – Huyện Gia Lâm – Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non 5 – 6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện.
Từ khóa tự do Hoạt động sáng tạo
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Kĩ năng
Từ khóa tự do Giáo dục
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Thúy Hằng
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003731
00000000nam a2200000 a 4500
00138203
0022
004829FEB47-8079-4986-9A86-FFA85B1517FE
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091243|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.21|bNG527H
10000|aNguyễn, Thị Hồng
24500|aPhát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non 5-6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |c Nguyễn Thị Hồng ; TS. Dương Thị Thúy Hằng (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a87tr. : |bminh họa ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục mầm non. 8 14 01 01
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aNghiên cứu thực trạng phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non 5 – 6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện ở trường mầm non Dương Xá – Huyện Gia Lâm – Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non 5 – 6 tuổi qua hoạt động làm quen với truyện.
653|aHoạt động sáng tạo
653|aNgôn ngữ
653|aMầm non
653|aKĩ năng
653|aGiáo dục
691|aGiáo dục mầm non
70010|aDương, Thị Thúy Hằng|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003731
890|a1|b0|c1|d1
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003731 Kho Luận văn 372.21 NG527H Luận án, luận văn 1