• Luận văn
  • 372.21 Đ450TH
    Phát triển kĩ năng vận động tinh cho trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua hoạt động Montessori ở trường mầm non :
DDC 372.21
Tác giả CN Đỗ, Thị Thu Thanh
Nhan đề Phát triển kĩ năng vận động tinh cho trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua hoạt động Montessori ở trường mầm non : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đỗ Thị Thu Thanh ; TS. Chu Thị Hồng Nhung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 143tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp phát triển KNVĐT cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi thông qua hoạt động MONTESSORI nhằm nâng cao hiệu quả phát triển KNVĐT cho trẻ.
Từ khóa tự do Vận động tinh
Từ khóa tự do Hoạt động Montessori
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Kĩ năng
Từ khóa tự do Giáo dục
Tác giả(bs) CN Chu, Thị Hồng Nhung
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003730
00000000nam a2200000 a 4500
00138202
0022
004CC3C9FAE-FE2D-45E4-91E2-F84213F63AFE
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091242|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.21|bĐ450TH
10000|aĐỗ, Thị Thu Thanh
24500|aPhát triển kĩ năng vận động tinh cho trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua hoạt động Montessori ở trường mầm non : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cĐỗ Thị Thu Thanh ; TS. Chu Thị Hồng Nhung (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a143tr. : |bminh họa ; |c29cm|e1CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục mầm non. 8 14 01 01
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục : cuối chính văn
520|aTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp phát triển KNVĐT cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi thông qua hoạt động MONTESSORI nhằm nâng cao hiệu quả phát triển KNVĐT cho trẻ.
653|aVận động tinh
653|aHoạt động Montessori
653|aMầm non
653|aKĩ năng
653|aGiáo dục
691|aGiáo dục mầm non
70010|aChu, Thị Hồng Nhung|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003730
890|a1|b0|c1|d1
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003730 Kho Luận văn 372.21 Đ450TH Luận án, luận văn 1