• Luận văn
  • 372.37 NG527TH
    Phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học :
DDC 372.37
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thơm
Nhan đề Phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Thơm ; PGS.TS. Phó Đức Hòa (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 90tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học. Đề xuất và vận dụng biện pháp phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo loại hình sinh hoạt lớp ở tiểu học từ đó tổ chức thực sư phạm.
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Năng lực thích ứng
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phó, Đức Hòa
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003729
00000000nam a2200000 a 4500
00138201
0022
004DB690E9F-504E-42EC-A283-97F5C234FF0B
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091242|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.37|bNG527TH
10000|aNguyễn, Thị Thơm
24500|aPhát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cNguyễn Thị Thơm ; PGS.TS. Phó Đức Hòa (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a90tr. ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aKhảo sát và đánh giá thực trạng phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học. Đề xuất và vận dụng biện pháp phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo loại hình sinh hoạt lớp ở tiểu học từ đó tổ chức thực sư phạm.
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aNăng lực thích ứng
653|aTiểu học
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aPhó, Đức Hòa|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003729
890|a1|b0|c1|d10
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003729 Kho Luận văn 372.37 NG527TH Luận án, luận văn 1