DDC 372.6
Nhan đề Tiếng Việt 3. Tập 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
Mô tả vật lý 151tr. : minh họa ; 27cm
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Từ khóa tự do Bộ Kết nối tri thức
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Lớp 3
Tác giả(bs) CN Bùi, Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền Lương
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hồng Dương
Tác giả(bs) CN Trần, Kim Phượng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Oanh
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020472-3
Địa chỉ 100Kho Mượn(28): 103051041-68
00000000nam a2200000 a 4500
00135547
0021
004BB605FD2-8046-4956-8C26-CD8C1F23A894
005202210251039
008 2022 vm| vie
0091 0
020|a9786040307088|c22.000đ
039|a20221025103937|bhanhttm|y20221025103747|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.6|bT306V
24500|aTiếng Việt 3. |nTập 1 / |cBùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2022
300|a151tr. : |bminh họa ; |c27cm
490|aKết nối tri thức với cuộc sống
653|aBộ Kết nối tri thức
653|aTiếng Việt
653|aSách giáo khoa
653|aLớp 3
70010|aBùi, Mạnh Hùng|etổng ch.b.
70010|aTrần, Thị Hiền Lương|ech.b.
70010|aĐỗ, Hồng Dương
70010|aTrần, Kim Phượng
70010|aNguyễn, Thị Kim Oanh
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020472-3
852|a100|bKho Mượn|j(28): 103051041-68
890|a30|b19|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103051041 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 3 Hạn trả:18-03-2024
2 103051042 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 4 Hạn trả:18-03-2024
3 103051043 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 5
4 103051044 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 6
5 103051045 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 7
6 103051046 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 8
7 103051047 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 9
8 103051048 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 10
9 103051049 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 11
10 103051050 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 12