DDC 807.12
Tác giả CN Đỗ, Ngọc Thống
Nhan đề Phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành sư phạm / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
Mô tả vật lý 439tr. : minh họa ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ dạy tạo lập văn bản trong nhà trường phổ thông, phương pháp dạy học viết - nói - nghe trong nhà trường trung học; Đánh giá kết quả tạo lập văn bản của học sinh trong trường trung học; Thiết kế và thực hành dạy học tạ lập văn bản
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Tạo lập
Từ khóa tự do Văn bản
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do SP2
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Đức
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu Hiền
Địa chỉ 100Kho đọc(3): 101020458-60
Địa chỉ 100Kho Mượn(46): 103050826-52, 103056538-56
00000000nam#a2200000ui#4500
00135536
0025
00495BD1688-5588-4FAB-8EE2-F215C37B14EB
005202210171445
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786040318893|c230.000đ
039|a20221017144507|bhanhttm|y20221014142557|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a807.12|bĐ450TH
10010|aĐỗ, Ngọc Thống
24510|aPhương pháp dạy học đọc hiểu văn bản : |bGiáo trình dùng cho sinh viên ngành sư phạm / |cĐỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2022
300 |a439tr. : |bminh họa ; |c24cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520 |aTrình bày mục tiêu, nhiệm vụ dạy tạo lập văn bản trong nhà trường phổ thông, phương pháp dạy học viết - nói - nghe trong nhà trường trung học; Đánh giá kết quả tạo lập văn bản của học sinh trong trường trung học; Thiết kế và thực hành dạy học tạ lập văn bản
653 |aĐọc hiểu
653 |aTạo lập
653 |aVăn bản
653 |aPhương pháp dạy học
653|aSP2
653|aGiáo trình
70010|aBùi, Minh Đức|echủ biên
70010|aPhạm, Thị Thu Hiền
852|a100|bKho đọc|j(3): 101020458-60
852|a100|bKho Mượn|j(46): 103050826-52, 103056538-56
890|a49|b48|c1|d220
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020458 Kho đọc 807.12 Đ450TH Sách 1
2 101020459 Kho đọc 807.12 Đ450TH Sách 2
3 101020460 Kho đọc 807.12 Đ450TH Sách 3
4 103050826 Kho Mượn 807.12 Đ450TH Sách 4 Hạn trả:09-10-2023
5 103050827 Kho Mượn 807.12 Đ450TH Sách 5 Hạn trả:25-05-2023
6 103050828 Kho Mượn 807.12 Đ450TH Sách 6
7 103050829 Kho Mượn 807.12 Đ450TH Sách 7 Hạn trả:23-10-2023
8 103050830 Kho Mượn 807.12 Đ450TH Sách 8 Hạn trả:05-06-2023
9 103050831 Kho Mượn 807.12 Đ450TH Sách 9
10 103050832 Kho Mượn 807.12 Đ450TH Sách 10