DDC 895.922
Nhan đề Văn bản, tác phẩm và thể loại văn học : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành sư phạm / Nguyễn Thị Kiều Anh,...
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
Mô tả vật lý 275tr. ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Khái quát về văn bản và tác phẩm. Giới thiệu đề tài, chủ đề tài và tư tưởng của tác phẩm văn học
Từ khóa tự do SP2
Từ khóa tự do Thể loại văn học
Từ khóa tự do Tác phẩm
Từ khóa tự do Văn bản
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Duyên
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Hồng Tuyết
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kiều Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh
Địa chỉ 100Kho đọc(3): 101020455-7
Địa chỉ 100Kho Mượn(46): 103050799-825, 103056557-75
00000000nam#a2200000ui#4500
00135535
0025
004CD5936D3-26B3-4DC8-B781-5B4280072EF6
005202210250810
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786040318916|c160.000đ
039|a20221025081005|blienhtb|y20221014141627|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a895.922|bV115B
245 |aVăn bản, tác phẩm và thể loại văn học : |bGiáo trình dùng cho sinh viên ngành sư phạm / |cNguyễn Thị Kiều Anh,...
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2022
300 |a275tr. ; |c24cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520 |aKhái quát về văn bản và tác phẩm. Giới thiệu đề tài, chủ đề tài và tư tưởng của tác phẩm văn học
653 |aSP2
653 |aThể loại văn học
653 |aTác phẩm
653 |aVăn bản
70010|aHoàng, Thị Duyên
70010|aMai, Thị Hồng Tuyết
70010|aNguyễn, Thị Kiều Anh
70010|aNguyễn, Thị Vân Anh
852|a100|bKho đọc|j(3): 101020455-7
852|a100|bKho Mượn|j(46): 103050799-825, 103056557-75
890|a49|b41|c1|d41
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020455 Kho đọc 895.922 V115B Sách 1
2 101020456 Kho đọc 895.922 V115B Sách 2
3 101020457 Kho đọc 895.922 V115B Sách 3
4 103050799 Kho Mượn 895.922 V115B Sách 4 Hạn trả:01-03-2024
5 103050800 Kho Mượn 895.922 V115B Sách 5 Hạn trả:01-03-2024
6 103050801 Kho Mượn 895.922 V115B Sách 6 Hạn trả:01-03-2024
7 103050802 Kho Mượn 895.922 V115B Sách 7 Hạn trả:01-03-2024
8 103050803 Kho Mượn 895.922 V115B Sách 8 Hạn trả:10-01-2024
9 103050804 Kho Mượn 895.922 V115B Sách 9 Hạn trả:18-01-2024
10 103050805 Kho Mượn 895.922 V115B Sách 10 Hạn trả:15-01-2024