DDC 372.6
Nhan đề Tiếng Việt 2. Tập 1 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương,…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 244tr. ; 27cm
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Từ khóa tự do Sách giáo viên
Từ khóa tự do Bộ kết nối tri thức
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Lớp 2
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thanh Hương
Tác giả(bs) CN Bùi, Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền Lương
Tác giả(bs) CN Vũ,Thị Lan
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hồng Dương
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020250-1
Địa chỉ 100Kho Mượn(7): 103050231-7
00000000nam a2200000 a 4500
00135347
0021
0046C9F4B9A-9702-425E-B45E-87E0CB7DD53C
005202209231010
008 2021 vm| vie
0091 0
020|a9.7860402513e+012|c57.000đ
039|a20220923101042|bhanhttm|y20220923100726|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.6|bT306V
24500|aTiếng Việt 2. |nTập 1 : |bSách giáo viên / |cBùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương,…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2021
300|a244tr. ; |c27cm
490|aKết nối tri thức với cuộc sống
653|aSách giáo viên
653|aBộ kết nối tri thức
653|aTiếng Việt
653|aLớp 2
70010|aVũ, Thị Thanh Hương
70010|aBùi, Mạnh Hùng|eTổng ch.b.và ch.b.
70010|aTrần, Thị Hiền Lương|ech.b.
70010|aVũ,Thị Lan
70010|aĐỗ, Hồng Dương
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020250-1
852|a100|bKho Mượn|j(7): 103050231-7
890|a9|b12|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020250 Kho đọc 372.6 T306V Sách 1
2 101020251 Kho đọc 372.6 T306V Sách 2
3 103050231 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 3
4 103050232 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 4 Hạn trả:01-04-2024
5 103050233 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 5 Hạn trả:25-03-2024
6 103050234 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 6
7 103050235 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 7
8 103050236 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 8
9 103050237 Kho Mượn 372.6 T306V Sách 9