• Sách tham khảo
  • 371,1024 S450T
    Sổ tay giáo viên chủ nhiệm trường Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất /
DDC 371,1024
Nhan đề Sổ tay giáo viên chủ nhiệm trường Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất / Nguyễn Dục Quang (ch.b.),...
Thông tin xuất bản H. : 2014, Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý 343tr. ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo. Dự án giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất
Tóm tắt Khái quát đặc điểm tâm sinh lí học sinh trong công tác giáo viện chủ nhiệm. Đặt ra một số kĩ năng cần thiết của giáo viên chủ nhiệm trong trường Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất
Từ khóa tự do Giáo viên chủ nhiệm
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Dục Quang
Tác giả(bs) CN Đỗ, Ngọc Hồng
Tác giả(bs) CN Đoàn, Văn Ninh
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Minh Thư
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thu Hằng
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): 104014417
00000000nam a2200000 a 4500
00134617
0021
004474B24C2-D268-450B-9A3E-B069AF56578C
008 vm| vie
0091 0
039|y20220505112202|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a371,1024|bS450T
24510|aSổ tay giáo viên chủ nhiệm trường Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất / |cNguyễn Dục Quang (ch.b.),...
260|aH. : |b2014, |cGiáo dục Việt Nam
300|a343tr. ; |c24cm
500|aĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo. Dự án giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất
504|aPhụ lục: tr. 337-342. - Thư mục: tr. 343
520|aKhái quát đặc điểm tâm sinh lí học sinh trong công tác giáo viện chủ nhiệm. Đặt ra một số kĩ năng cần thiết của giáo viên chủ nhiệm trong trường Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất
653|aGiáo viên chủ nhiệm
653|aSổ tay
653|aTrung học cơ sở
70010|aNguyễn, Dục Quang|ch.b.
70010|aĐỗ, Ngọc Hồng
70010|aĐoàn, Văn Ninh
70010|aPhạm, Thị Minh Thư
70010|aLê, Thị Thu Hằng
852|a100|bKho tham khảo|j(1): 104014417
890|a1|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104014417 Kho tham khảo 371,1024 S450T Sách 1