• Sách giáo trình
  • 324.259707509 GI108TR
    Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam :
DDC 324.259707509
Nhan đề Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng Phúc b.s.,…
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 439tr. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới
Từ khóa tự do Đảng Cộng Sản Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lịch sử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hà
Tác giả(bs) CN Vũ, Quang Hiển
Tác giả(bs) CN Ngô, Đăng Tri
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bình Ban
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Phúc
Địa chỉ 100Kho đọc(5): 101019837-41
Địa chỉ 100Kho Mượn(45): 103048134-78
00000000nam a2200000 a 4500
00133515
0025
0049A73484D-BDEB-49E6-B783-D3719CBF0B5A
008 2021 vm| vie
0091 0
020|a9786045765906|c90.000đ
039|y20211203094727|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a324.259707509|bGI108TR
24510|aGiáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / |cNguyễn Trọng Phúc b.s.,…
260|aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300|a439tr. ; |c21cm
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
504|aThư mục: tr. 435-436
520|aTrình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới
653|aĐảng Cộng Sản Việt Nam
653|aGiáo trình
653|aLịch sử
70010|aNguyễn, Ngọc Hà|eb.s.
70010|aVũ, Quang Hiển|eb.s.
70010|aNgô, Đăng Tri|eb.s.
70010|aNguyễn, Bình Ban|eb.s.
70010|aNguyễn, Trọng Phúc|eb.s.
852|a100|bKho đọc|j(5): 101019837-41
852|a100|bKho Mượn|j(45): 103048134-78
890|a50|b17|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103048136 Kho Mượn 324.259707509 GI108TR Sách 8 Hạn trả:01-03-2024
2 103048148 Kho Mượn 324.259707509 GI108TR Sách 20 Hạn trả:22-01-2024
3 103048159 Kho Mượn 324.259707509 GI108TR Sách 31
4 103048170 Kho Mượn 324.259707509 GI108TR Sách 42
5 103048137 Kho Mượn 324.259707509 GI108TR Sách 9 Hạn trả:01-03-2024
6 103048138 Kho Mượn 324.259707509 GI108TR Sách 10 Hạn trả:15-01-2024
7 103048149 Kho Mượn 324.259707509 GI108TR Sách 21 Hạn trả:09-02-2024
8 103048150 Kho Mượn 324.259707509 GI108TR Sách 22
9 103048160 Kho Mượn 324.259707509 GI108TR Sách 32
10 103048161 Kho Mượn 324.259707509 GI108TR Sách 33