DDC 428.2
Tác giả CN Wang, Yue Xi
Nhan đề Basic IELTS Writing / Wang Yue Xi (ch.b.); Nguyễn Thành Yến (chuyển ngữ phần chú giải)
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2017
Mô tả vật lý 171p. ; 26cm
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do IELTS
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thành Yến
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(2): 106006610-1
Địa chỉ 100Kho tham khảo(3): 104013591-3
00000000nam a2200000 a 4500
00133054
0021
0049F3FD0A9-226D-45D3-8ADE-F4565CCB34C7
008 2017 vm| Eng
0091 0
020|a9786045869789|c148.000đ
039|y20211027162807|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a428.2|bW106X
10010|aWang, Yue Xi
24510|aBasic IELTS Writing / |cWang Yue Xi (ch.b.); Nguyễn Thành Yến (chuyển ngữ phần chú giải)
250|aTái bản
260|aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, |c2017
300|a171p. ; |c26cm
653|aTiếng Anh
653|aIELTS
653|aSách luyện thi
70010|aNguyễn, Thành Yến|eChuyển ngữ phần chú giải
852|a100|bKho Ngoại văn|j(2): 106006610-1
852|a100|bKho tham khảo|j(3): 104013591-3
890|a5|b8|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 106006610 Kho Ngoại văn 428.2 W106X Sách 1
2 106006611 Kho Ngoại văn 428.2 W106X Sách 2
3 104013591 Kho tham khảo 428.2 W106X Sách 3
4 104013592 Kho tham khảo 428.2 W106X Sách 4
5 104013593 Kho tham khảo 428.2 W106X Sách 5