• Khoá luận
  • 515.707 NG527L
    Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm trong dạy học chủ đề "Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số" :
DDC 515.707
Tác giả CN Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Nhan đề Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm trong dạy học chủ đề "Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số" :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Thị Mỹ Linh ; ThS. Nguyễn Văn Hà (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2020
Mô tả vật lý 82tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Tóm tắt Hệ thống kiến thức, phân dạng bài tập, tìm phƣơng pháp giải cho mỗi dạng bài. Rèn luyện kĩ năng làm bài thi trắc nghiệm cho học sinh, tìm tòi một số mẹo khi làm để đạt kết quả nhanh nhất
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Bài tập trắc nghiệm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hà,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL09493
00000891nam a2200265 4500
00129901
0026
004TVSP2200031153
005202106100917
008200728s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210610091828|btuyetnt|c20210505145731|dlienhtb|y20200728100700|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a515.707|bNG527L
1001|aNguyễn, Thị Mỹ Linh
24510|aXây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm trong dạy học chủ đề "Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số" :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Thị Mỹ Linh ; ThS. Nguyễn Văn Hà (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2020
300|a82tr. ;|c29cm +|e01 File PDF
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
520|aHệ thống kiến thức, phân dạng bài tập, tìm phƣơng pháp giải cho mỗi dạng bài. Rèn luyện kĩ năng làm bài thi trắc nghiệm cho học sinh, tìm tòi một số mẹo khi làm để đạt kết quả nhanh nhất
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aGiải tích
653|aĐại số
653|aBài tập trắc nghiệm
70010|aNguyễn, Văn Hà,|cTHS.,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL09493
890|a1|b5|c1|d10
915|aPhương pháp dạy học Toán
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL09493 Kho Khóa luận 515.707 NG527L Luận án, luận văn 1