• Khoá luận
  • 515.70285 Đ108H
    Ứng dụng Microsoft forms trong hỗ trợ học sinh tự ôn tập và đánh giá kết quả học tập ở chủ đề hàm số (SGK Giải tích 12) :
DDC 515.70285
Tác giả CN Đào, Thị Hằng
Nhan đề Ứng dụng Microsoft forms trong hỗ trợ học sinh tự ôn tập và đánh giá kết quả học tập ở chủ đề hàm số (SGK Giải tích 12) :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Đào Thị Hằng ; TS. Nguyễn Ngọc Tú (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2020
Mô tả vật lý 77tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTs ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Tóm tắt Củng cố, nắm vững kiến thức cho HS theo từng chủ đề trong nội dung ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Bước đầu cho GV và HS tiếp cận với công cụ Microsoft Forms nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và phát triển năng lực tự học của HS.
Từ khóa tự do Microsoft forms
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Hàm số
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Tú,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL09489
00000891nam a2200265 4500
00129897
0026
004TVSP2200031149
005202106100911
008200728s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210610091117|bhanhnt|c20210505112214|dlienhtb|y20200728095000|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a515.70285|bĐ108H
1001|aĐào, Thị Hằng
24510|aỨng dụng Microsoft forms trong hỗ trợ học sinh tự ôn tập và đánh giá kết quả học tập ở chủ đề hàm số (SGK Giải tích 12) :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cĐào Thị Hằng ; TS. Nguyễn Ngọc Tú (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2020
300|a77tr. ;|c29cm +|e01 File PDF
500|aĐTTs ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
520|aCủng cố, nắm vững kiến thức cho HS theo từng chủ đề trong nội dung ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Bước đầu cho GV và HS tiếp cận với công cụ Microsoft Forms nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và phát triển năng lực tự học của HS.
653|aMicrosoft forms
653|aGiải tích
653|aHàm số
653|aCông nghệ thông tin
70010|aNguyễn, Ngọc Tú,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL09489
890|a1|b5|c1|d3
915|a Phương pháp dạy học môn Toán
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL09489 Kho Khóa luận 515.70285 Đ108H Luận án, luận văn 1