DDC 512.4
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Quang
Nhan đề Cơ sở lý thuyết môđun và vành /Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Duy Thuận
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam,2015
Mô tả vật lý 199tr. ;27cm.
Tóm tắt Các kiến cơ bản về môđun và vành: trình bày những khái niệm về môđun, môđun con, môđun thương, môđun xạ ảnh, vành Artin, vành Noether, căn và đề, môđun nửa đơn, vành nửa đơn, vành địa phương, vành nửa địa phương
Từ khóa tự do Lí thuyết môđun
Từ khóa tự do Lí thuyết vành
Từ khóa tự do Đại số
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Thuận
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD16686-7
Địa chỉ 100Kho Mượn(20): 103047543-62
00000779nam a2200241 4500
00126890
0021
004TVSP2180028142
008180516s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210122204116|blibol55|y20180516143000|zbantx
041|avie
044|avm
08204|a512.4|bNG527Q
1001|aNguyễn, Tiến Quang
24510|aCơ sở lý thuyết môđun và vành /|cNguyễn Tiến Quang, Nguyễn Duy Thuận
260|aH. :|bGiáo dục Việt Nam,|c2015
300|a199tr. ;|c27cm.
520|aCác kiến cơ bản về môđun và vành: trình bày những khái niệm về môđun, môđun con, môđun thương, môđun xạ ảnh, vành Artin, vành Noether, căn và đề, môđun nửa đơn, vành nửa đơn, vành địa phương, vành nửa địa phương
653|aLí thuyết môđun
653|aLí thuyết vành
653|aĐại số
70011|aNguyễn, Duy Thuận
852|a100|bKho đọc|j(2): KD16686-7
852|a100|bKho Mượn|j(20): 103047543-62
890|a22|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103047555 Kho Mượn 512.4 NG527Q Sách 32
2 103047556 Kho Mượn 512.4 NG527Q Sách 33
3 103047557 Kho Mượn 512.4 NG527Q Sách 34
4 103047558 Kho Mượn 512.4 NG527Q Sách 35
5 103047559 Kho Mượn 512.4 NG527Q Sách 36
6 103047560 Kho Mượn 512.4 NG527Q Sách 37
7 103047561 Kho Mượn 512.4 NG527Q Sách 38
8 103047562 Kho Mượn 512.4 NG527Q Sách 39
9 103047543 Kho Mượn 512.4 NG527Q Sách 20 Hạn trả:22-01-2024
10 103047544 Kho Mượn 512.4 NG527Q Sách 21 Hạn trả:22-01-2024