DDC 513.2076
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Quang
Nhan đề Bài tập số học :Dùng cho sinh viên các trường Cao Đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm /Nguyễn Tiến Quang
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2003
Mô tả vật lý 234 tr. ;21 cm
Tóm tắt Tóm tắt lí thuyết về toán số học và một số đề toán kèm theo lời giải
Từ khóa tự do Số học
Từ khóa tự do Bài tập
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD07086-90
00000621nam a2200229 4500
0012452
0021
004TVSP2070002484
008070612s2003 vm| vie
0091 0
020|c14.800đ
039|a20210122192057|blibol55|y20070612170500|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a513.2076|bNG527Q
1001|aNguyễn, Tiến Quang
24510|aBài tập số học :|bDùng cho sinh viên các trường Cao Đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm /|cNguyễn Tiến Quang
260|aH. :|bGiáo dục,|c2003
300|a234 tr. ;|c21 cm
520|aTóm tắt lí thuyết về toán số học và một số đề toán kèm theo lời giải
653|aSố học
653|aBài tập
852|a100|bKho đọc|j(5): KD07086-90
890|a5|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD07086 Kho đọc 513.2076 NG527Q Sách 1
2 KD07087 Kho đọc 513.2076 NG527Q Sách 2
3 KD07088 Kho đọc 513.2076 NG527Q Sách 3
4 KD07089 Kho đọc 513.2076 NG527Q Sách 4
5 KD07090 Kho đọc 513.2076 NG527Q Sách 5