• Sách tham khảo
  • 895.922334 V400QU
    Anh đom đóm; Quê nội; Ngày tết của Trâu Xe :
DDC 895.922334
Tác giả CN Võ, Quảng
Nhan đề Anh đom đóm; Quê nội; Ngày tết của Trâu Xe :Thơ; Tiểu thuyết; Truyện /Võ Quảng
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hội nhà văn,2014
Mô tả vật lý 547tr. ;20.5cm
Tùng thư Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho đọc(4): KD15042-5
00000637nam a2200253 4500
00123197
0021
004TVSP2150023270
008150819s2014 vm| vie
0091 0
039|a20210122202427|blibol55|y20150819153700|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a895.922334|bV400QU
1001|aVõ, Quảng
24510|aAnh đom đóm; Quê nội; Ngày tết của Trâu Xe :|bThơ; Tiểu thuyết; Truyện /|cVõ Quảng
260|aH. :|bNxb. Hội nhà văn,|c2014
300|a547tr. ;|c20.5cm
490|aTác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước
653|aTruyện ngắn
653|aThơ
653|aVăn học hiện đại
653|aTiểu thuyết
653|aViệt Nam
852|a100|bKho đọc|j(4): KD15042-5
890|a4|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD15042 Kho đọc 895.922334 V400QU Sách 1
2 KD15043 Kho đọc 895.922334 V400QU Sách 2
3 KD15044 Kho đọc 895.922334 V400QU Sách 3
4 KD15045 Kho đọc 895.922334 V400QU Sách 4