DDC 398.9
Tác giả CN Vũ, Ngọc Phan
Nhan đề Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam :Có sửa chữa và bổ sung /Vũ Ngọc Phan
Thông tin xuất bản H. :Văn học,2002
Mô tả vật lý 774tr. ;19cm.
Tóm tắt Trình bày các khái niệm tục ngữ, ca dao, dân ca. Giới thiệu và nghiên cứu một số bài tục ngữ, ca dao, dân ca tiêu biểu cho từng vùng miền ở nước ta
Từ khóa tự do Tục ngữ
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Ca dao
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD04691-5
00000714nam a2200253 4500
0012001
0021
004TVSP2070002033
008070515s2002 vm| vie
0091 0
020|c55.000đ
039|a20210122192007|blibol55|y20070515143500|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a398.9|bV500PH
1001|aVũ, Ngọc Phan
24510|aTục ngữ ca dao dân ca Việt Nam :|bCó sửa chữa và bổ sung /|cVũ Ngọc Phan
260|aH. :|bVăn học,|c2002
300|a774tr. ;|c19cm.
520|aTrình bày các khái niệm tục ngữ, ca dao, dân ca. Giới thiệu và nghiên cứu một số bài tục ngữ, ca dao, dân ca tiêu biểu cho từng vùng miền ở nước ta
653|aTục ngữ
653|aViệt Nam
653|aVăn học dân gian
653|aCa dao
852|a100|bKho đọc|j(5): KD04691-5
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD04691 Kho đọc 398.9 V500PH Sách 1
2 KD04692 Kho đọc 398.9 V500PH Sách 2
3 KD04693 Kho đọc 398.9 V500PH Sách 3
4 KD04694 Kho đọc 398.9 V500PH Sách 4
5 KD04695 Kho đọc 398.9 V500PH Sách 5