DDC 372.7
Nhan đề Toán 5 /Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân,...
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2006
Mô tả vật lý 184tr. ;24cm.
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Lớp 5
Từ khóa tự do Giáo dục Tiểu học
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đình Hoan
Địa chỉ 100Kho Mượn(10): KM01641-50
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR02073-7
00000520nam a2200229 4500
0011630
0021
004TVSP2070001662
008070105s2006 vm| vie
0091 0
039|a20210122191924|blibol55|y20070105083300|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a372.7|bT406n
24500|aToán 5 /|cĐỗ Đình Hoan (chủ biên), Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân,...
260|aH. :|bGiáo dục,|c2006
300|a184tr. ;|c24cm.
653|aToán học
653|aSách giáo khoa
653|aLớp 5
653|aGiáo dục Tiểu học
70011|aĐỗ, Đình Hoan
852|a100|bKho Mượn|j(10): KM01641-50
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR02073-7
890|a15|b13|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM01641 Kho Mượn 372.7 T406n Sách 1 Hạn trả:08-04-2024
2 KM01642 Kho Mượn 372.7 T406n Sách 2 Hạn trả:08-04-2024
3 KM01643 Kho Mượn 372.7 T406n Sách 3 Hạn trả:29-01-2024
4 KM01644 Kho Mượn 372.7 T406n Sách 4 Hạn trả:08-04-2024
5 KM01645 Kho Mượn 372.7 T406n Sách 5 Hạn trả:08-04-2024
6 KM01646 Kho Mượn 372.7 T406n Sách 6 Hạn trả:08-04-2024
7 KM01647 Kho Mượn 372.7 T406n Sách 7 Hạn trả:08-04-2024
8 KM01648 Kho Mượn 372.7 T406n Sách 8 Hạn trả:08-04-2024
9 KM01649 Kho Mượn 372.7 T406n Sách 9 Hạn trả:08-04-2024
10 KM01650 Kho Mượn 372.7 T406n Sách 10 Hạn trả:08-04-2024