DDC 512
Tác giả CN Dương, Quốc Việt
Nhan đề Cơ sở lí thuyết Module /Dương Quốc Việt
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. :Nxb.Đại học Sư phạm,2010
Mô tả vật lý 198tr. ;24cm
Tóm tắt Đại cương về module. Tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn. Module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ. Địa phương hoá và hạng mở rộng của module. Tích tenxơ của module. Module Noether và module Artin. Nhóm Abel hữu hạn sinh và module trên vành chính
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Lí thuyết Module
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD12908-12
Địa chỉ 100Kho Mượn(25): KM13025-49
00000836nam a2200241 4500
00114812
0021
004TVSP2110014847
008111222s2010 vm| vie
0091 0
020|c36000đ
039|a20210122195139|blibol55|y20111222150100|zyenntn
041|avie
044|avm
08214|a512|bD561V
1001|aDương, Quốc Việt
24510|aCơ sở lí thuyết Module /|cDương Quốc Việt
250|aTái bản lần thứ nhất, có sửa chữa
260|aH. :|bNxb.Đại học Sư phạm,|c2010
300|a198tr. ;|c24cm
520|aĐại cương về module. Tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn. Module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ. Địa phương hoá và hạng mở rộng của module. Tích tenxơ của module. Module Noether và module Artin. Nhóm Abel hữu hạn sinh và module trên vành chính
653|aToán
653|aLí thuyết Module
852|a100|bKho đọc|j(5): KD12908-12
852|a100|bKho Mượn|j(25): KM13025-49
890|a30|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD12908 Kho đọc 512 D561V Sách 1
2 KD12909 Kho đọc 512 D561V Sách 2
3 KD12910 Kho đọc 512 D561V Sách 3
4 KD12911 Kho đọc 512 D561V Sách 4
5 KD12912 Kho đọc 512 D561V Sách 5
6 KM13025 Kho Mượn 512 D561V Sách 6 Hạn trả:12-02-2024
7 KM13026 Kho Mượn 512 D561V Sách 7 Hạn trả:15-01-2024
8 KM13027 Kho Mượn 512 D561V Sách 8 Hạn trả:03-01-2024
9 KM13028 Kho Mượn 512 D561V Sách 9 Hạn trả:22-01-2024
10 KM13029 Kho Mượn 512 D561V Sách 10 Hạn trả:22-01-2024