DDC 540.71
Tác giả CN Nguyễn, Thị Sửu
Nhan đề Thí nghiệm hoá học ở trường phổ thông /Nguyễn Thị Sửu, Hoàng Văn Côi
Thông tin xuất bản H. :Nxb khoa học và kĩ thuật,2008
Mô tả vật lý 229tr. ;24cm
Từ khóa tự do Hoá hữu cơ
Từ khóa tự do Thí nghiệm
Từ khóa tự do Hoá học
Từ khóa tự do Hoá vô cơ
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Côi
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD12873-7
Địa chỉ 100Kho Mượn(15): KM12940-54
00000631nam a2200265 4500
00114805
0021
004TVSP2110014840
008111209s2008 vm| vie
0091 0
020|c55.000đ
039|a20210122195137|blibol55|y20111209151600|zanhbl
041|avie
044|avm
08214|a540.71|bNG527S
1001|aNguyễn, Thị Sửu
24510|aThí nghiệm hoá học ở trường phổ thông /|cNguyễn Thị Sửu, Hoàng Văn Côi
260|aH. :|bNxb khoa học và kĩ thuật,|c2008
300|a229tr. ;|c24cm
653|aHoá hữu cơ
653|aThí nghiệm
653|aHoá học
653|aHoá vô cơ
653|aPhổ thông trung học
70011|aHoàng, Văn Côi
852|a100|bKho đọc|j(5): KD12873-7
852|a100|bKho Mượn|j(15): KM12940-54
890|a20|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD12873 Kho đọc 540.71 NG527S Sách 1
2 KD12874 Kho đọc 540.71 NG527S Sách 2
3 KD12875 Kho đọc 540.71 NG527S Sách 3
4 KD12876 Kho đọc 540.71 NG527S Sách 4
5 KD12877 Kho đọc 540.71 NG527S Sách 5
6 KM12940 Kho Mượn 540.71 NG527S Sách 6
7 KM12941 Kho Mượn 540.71 NG527S Sách 7
8 KM12942 Kho Mượn 540.71 NG527S Sách 8
9 KM12943 Kho Mượn 540.71 NG527S Sách 9
10 KM12944 Kho Mượn 540.71 NG527S Sách 10