Dòng Nội dung
1
Bài tập Ngữ văn 6. Tập 2 / Nguyễn Thị Hồng Nam (Ch.b.),...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
72tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu hàm lượng Prolin trong quá trình sinh trưởng của cây đậu tương : Khoá luận tốt nghiệp Đại học/ Nguyễn Thị Minh Ngọc, PGS.TS. Nguyễn Văn Mã (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [ phát hành], 2007
33tr. ; 29cm. 29cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ngữ văn 6. Tập 1 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
140tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ngữ văn 6. Tập 2 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
112tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Nguyên lý Dirichlet và ứng dụng để giải toán : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Đại số / Nguyễn Thị Minh Ngọc ; Nguyễn Thị Bình (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
43tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)