Dòng Nội dung
1
Dạy kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 2, 3 / Nguyễn Long Hải ; Đỗ Huy Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường ĐHSP HN2 [phát hành], 2007
89tr. ; 30 cm 30 cm

Trình bày rõ một số cơ sở lý thuyết về kể chuyện trong chương trình tiểu học từ năm 1981 đến nay, chương trình cũ lẫn chương trình mới. Luận văn đi sâu nhiều đến yêu cầu kể sáng tạo phân môn kể chuyện cho học sinh lớp 2,3..
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)