Dòng Nội dung
1
Giáo dục học mẫu giáo. Tập 2 / A.I. Xôrôkina ; Phạm Minh Hạc, Nguyễn Thế Trường dịch

H. : Giáo dục, 1979
259tr ; 19cm 19cm

Một số nội dung cơ bản của hoạt động giáo dục cho trẻ em trong trường mẫu giáo như: trò chơi, dạy học, những ngày lễ, việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình, nhà trẻ trường phổ thông... vai trò của cô mẫu giáo
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)