Dòng Nội dung
1
Giáo dục thể chất 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGĐT ngày 2/11/2019 / Đặng Ngọc Quang, Nguyễn Công Trường

H. : Đại học Sư phạm, 2020
95tr. : Minh họa ; 27cm 27cm

Giúp các em nhỏ tiếp thu nhanh và vận dụng những kĩ năng đã được trang bị vào học tập và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, còn giúp các em hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao và biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân
Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo dục thể chất 1 : Sách giáo viên / Đặng Ngọc Quang (Tổng chủ biên), Nguyễn Công Trường

H. : Đại học Sư phạm, 2020
56tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu khái quát về chương trình môn giáo dục thể chất 1 và những hướng dẫn cụ thể về đội hình đội ngũ, bài tập thể dục, tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Đá cầu / Đặng Ngọc Quang

H. : Đại học Sư phạm, 2010
139tr. : Hình ảnh, bảng ; 24cm 24cm

Giới thiệu sơ lược lịch sử môn đá cầu, kĩ thuật, chiến thuật đá cầu, phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu và một số điều luật thi đấu đá cầu cơ bản
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất lớp 1 : Theo chương trình giáo dục phổ thông mới / Phạm Đông Đức, Đặng Ngọc Quang (Đồng chủ biên), Nguyễn Bá Hòa,...

H. : Đại học Sư phạm, 2020
80tr. : Minh họa ; 24cm 24cm

Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình phân môn Giáo dục thể chất lớp 1. Thiết kế và thực hiện giáo án. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Thể dục 11 : Sách giáo viên / Vũ Đức Thu (tổng chủ biên), Trương Anh Tuấn (chủ biên), Trần Dự,..

H. : Giáo dục, 2008
223tr. ; 24cm 24cm

Trình bày vị trí, mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy. Nguyên tắc tập luyện, kế hoạch dạy học và kiểm tra, cho điểm và 1 số bài tập về môn thể dục thể thao lớp 11.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)