Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc : Luận án Tiến sĩ Giáo dục học / Vũ Tuấn Anh ; PGS.TS. Hồ Đắc Sơn, PGS.TS. Vũ Đức Thu (Hướng dẫn khoa học)

H. : Viện Khoa học Thể dục Thể thao[phát hành], 2019
147tr. ; 29cm 29cm

Đánh giá thực trạng Giáo dục Thể chất nội khóa và hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc. Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng vùng Trung Bắc; thực nghiệm và đánh giá hiệu quả để phát triển phong trào thể thao ngoại khóa, biến yêu cầu học thành nhu cầu của sinh viên, đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững cả bề rộng và chiều sâu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Cảm thức nhân văn trong truyện ngắn Thạch Lam : Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam / Nguyễn Thị Hòa ; Vũ Tuấn Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
94tr. ; 29cm + 29cm +

Tập trung tìm hiểu cảm thức nhân văn trong truyện ngắn Thạch Lam, từ đó chỉ ra chất nhân văn riêng có trong sáng tác của ông
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
3
Chế Lan Viên về tác gia và tác phẩm / Vũ Tuấn Anh

H. : Giáo dục, 2007
684tr. : Ảnh chân dung ; 24cm 24cm

Tuyển chọn và giới thiệu những bài nghiên cứu phê bình, tư liệu, hồi ức... về tiểu sử và khái quát sự nghiệp, tư duy nghệ thuật, phong cách sáng tác và phân tích vẻ đẹp thơ Chế Lan Viên.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chuyên đề học tập Hóa học 10 / Lê Kim Long (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
75tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chuyên đề học tập Hóa học 10 : Sách giáo viên / Lê Kim Long (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
96tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)