Dòng Nội dung
1
Tướng về hưu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Huy Thiệp

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa thông tin, 2011
393tr. ; 21cm. 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Mưa nhã nam : Tập truyện ngắn / Nguyễn Huy Thiệp; Anh Trúc (tuyển chọn)

H. : Văn học, 2001
355tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Truyện ngắn chọn lọc / Nguyễn Huy Thiệp

H. : Hội nhà văn, 1995
347 tr. ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)