Dòng Nội dung
1
Giá trị học : Cơ sở lý luận góp phần đúc kết, xây dựng giá trị chung của người Việt Nam thời nay / Phạm Minh Hạc

H. : Dân Trí, 2012
347tr. : minh họa ; 24cm 24cm

Cung cấp cơ sở lí luận để đúc kết và xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam trong thời đại công nghiệp hoá, theo hướng hiện đại với các tiêu chí: đạo đức học, văn hoá chính trị học, nhân học, tâm lí học, giáo dục học...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo dục học mẫu giáo. Tập 2 / A.I. Xôrôkina ; Phạm Minh Hạc, Nguyễn Thế Trường dịch

H. : Giáo dục, 1979
259tr ; 19cm 19cm

Một số nội dung cơ bản của hoạt động giáo dục cho trẻ em trong trường mẫu giáo như: trò chơi, dạy học, những ngày lễ, việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình, nhà trẻ trường phổ thông... vai trò của cô mẫu giáo
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo dục nhân cách đào tạo nhân lực : Góp phần triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá VIII / Phạm Minh Hạc

H. : Chính trị Quốc gia, 1997
155tr. ; 19cm. 19cm.

Trình bày hiện trạng và xu thế phát triển nguồn lực con người; Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của nền giáo dục Việt Nam
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI / Phạm Minh Hạc

H. : Chính trị Quốc gia, 1999
338tr. ; 20,5cm. 20,5cm.

Trình bày tính chất của nền giáo dục Việt Nam, nguyên lí, nội dung, hệ thống giáo dục nước ta qua các giai đoạn lịch sử từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học;
Đầu mục:38 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hành vi và hoạt động : Luận văn tiến sĩ tâm lí học : tác giả tự dịch từ tiếng Nga / Phạm Minh Hạc

H. : Viện Khoa học Giáo dục [xuất bản], 1983
375tr. ; 19cm. 19cm.

Nghiên cứu các phạm trù hành vi trong tâm lý học Mỹ, phạm trù hoạt động trong tâm lý học Liên Xô. Vị trí của các phạm trù này trong quá trình hình thành nền tâm lý học khách quan
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)