Dòng Nội dung
1
Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX (1900 - 1932) : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Giang (ch.b), Bùi Thị Lan Hương

H. : Văn học, 2023
151tr. ; 21cm 21cm

Nghiên cứu nghệ thuật xây dựng truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX; nghệ thuật xây dựng cốt truyện và kết cấu truyện; ngôn từ, giọng điệu trong truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XXI
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Truyện ngắn Việt Nam 1945 - 1975 nhìn từ lí thuyết diễn ngôn : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Giang

H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2022
219tr. ; 24cm 24cm

Khơi gợi cảm hứng tìm hiểu, vận dụng lý thuyết diễn ngôn nói riêng, các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu văn học giàu hiệu năng để đọc lại, tiếp tục nghiên cứu một/những đối tượng nghệ thuật giàu giá trị xã hội - thẩm mỹ, độc đáo, đa dạng.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)