Dòng Nội dung
1
Xin được nói thẳng / Hoàng Tụy

H. : Thế giới ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2019
425tr. : ảnh ; 24cm 24cm

Gồm những bài viết của Giáo sư Hoàng Tuỵ đã được đăng trên báo "Tia sáng" trong hơn 20 năm qua về thực trạng phát triển nền khoa học - giáo dục Việt Nam, cùng một số bài đánh giá của các nhà tri thức, bạn bè thân thiết dành cho ông: tiền lương, thật và giả; năm mới, chuyện cũ; phiếm luận về khuyết tật hệ thống...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)