Dòng Nội dung
1
Bài giảng y học thể dục thể thao : Tài liệu giảng dạy chương trình đào tạo bác sĩ chuyên ngành Y học thể dục thể thao, cử nhân Y sinh thể thao / Lê Quý Phượng (ch.b.), Đặng Quốc Bảo, Lưu Quang Hiệp

H. : Thể dục Thể thao, 2007
355tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm 27cm

Trình bày những kiến thức y học thể dục thể thao. Đặc điểm một số hệ thống chức năng của cơ thể trong hoạt động thể thao. Kiểm tra y học thể thao. Một số vấn đề bệnh lý thể thao, chấn thương thể thao. Cơ sở sinh học của tập luyện thể dục thể thao vì sức khoẻ
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Sức khoẻ người có tuổi và vấn đề tập luyện thể dục thể thao / Lê Quý Phượng, Đặng Quốc Bảo

H. : Thể dục thể thao, 2003
176tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)