Dòng Nội dung
1
Giáo trình Đá cầu : Sách dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng sư phạm TDTT / Nguyễn Hữu Thái b.s.

H. : Nxb. Thể dục Thể thao, 2011
99tr. : Hình vẽ ; 21cm 21cm

Giới thiệu sơ lược lịch sử môn đá cầu. Hướng dẫn kĩ thuật, chiến thuật đá cầu, phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu và trọng tài đá cầu
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)