Dòng Nội dung
1
Introduction to probability and statistical inference / George Roussas

San Diego : Academic Press, 2003
xiii, 523 p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)