Dòng Nội dung
1
A first course in probability / Sheldon Ross

Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002
viii, 520 p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A first course in probability / Sheldon Ross

Upper Saddle River : Prentice-Hall international, 1998
xiv, 514 p. : ill. ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)