Dòng Nội dung
1
<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Không bị thao túng / Patrice Ras ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. : hình vẽ ; 17cm 17cm

Gồm 50 qui tắc để xác định được đâu là dối trá và thao túng: Phân biệt quyến rũ với thao túng; biết nhận diện một kẻ thao túng; nhận dạng những thao túng kiểu trò chơi; lựa chọn các mối quan hệ; xác định những câu nói điều khiển…
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Ứng xử với người khó tính / Patrice Ras ; Minh hoạ: Thinkstock ; Nguyễn Thế Công dịch

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. : hình vẽ, bảng ; 17cm 17cm

Đưa ra 50 quy tắc và những lời khuyên giúp bạn cách nhận biết những người hay nhiễu sự, hay kiếm chuyện, hay cà khịa... từ đó đưa ra cách cư xử thích hợp với từng đối tượng cụ thể
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)