Dòng Nội dung
1
Bước đầu nghiên cứu phân loại chi Rau dệu (Alternanthera Forsk. 1775) ở Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Bích Đào ; TS. Hà Minh Tâm , TS. Đỗ Thị Xuyến (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
39tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Hoàn thành công trình khoa học về phân loại chi Rau dệu (Alternanthera Forsk. 1775) ở Việt Nam một cách hệ thống, là cơ sở cho việc nghiên cứu họ Rau dền (Amaranthaceae Juss. 1789) phục vụ cho việc biên soạn Thực vật chí Việt Nam và những nghiên cứu khác có liên quan
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Dạy học phát triển năng lực môn Hóa học trung học phổ thông / Đặng Thị Oanh (chủ biên), ...

H. : Đại học Sư phạm, 2018
224tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn hoá học ở trung học phổ thông
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua dạy học chương Halogen Hóa học 10 : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Lê Thị Minh Thu ; Phạm Thị Bích Đào (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
100tr. ; 29cm + 29cm +

Sử dụng một số phương pháp dạy học trong dạy học chương halogen Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Phát triển năng lực số thông qua dạy học chuyên đề "Thực hành hóa học và công nghệ thông tin" - Hóa học 10 theo mô hình lớp học đảo ngược : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Lan Anh ; TS. Phạm Thị Bích Đào (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
103tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Nghiên cứu và áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong chuyên đề Thực hành hóa học và công nghệ thông tin - Hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm phát triển năng lực số của học sinh trung học phổ thông
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)
5
Phát triển năng lực trong môn Hóa học lớp 8 / Nguyễn Văn Biên (Tổng ch.b),..

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
127tr. ; 27cm 27cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)